پاسخ پرسش : امکان درمان مگس پران چشم چاپ
آقا، 26 ساله از تهران
پرسش: سلام برای درمان مگس پران در چشم چه باید کرد؟

پاسخ:  برای سن شما علامت مهمی است. به مطب مراجعه کنید تا درمان کامل ارائه گردد.