پاسخ پرسش : حرکت چند نقطه سیاه در چشم چاپ
آقا، 26 ساله از تهران
پرسش: من مدت جند ساله در دید چشمم جند نقطه سیاه می بینم که با حرکت چشمم حرکت می کنند.
این موضوع باعث اعصاب خوردی و دل نگرانی بنده شده است. به پزشک متخصص هم مراجعه کرده ام اما جوابی نگرفته ام.

پاسخ: علائم مهمی هست که باید مراجعه نمایید تا درمان ارائه گردد. این مشکل می تواند از عوارض خود ارضایی نیز باشد.