پاسخ پرسش : استفاده از عسل برای بيماريهاي چشم - ریختن آبلیمو در چشم چاپ
آقا، 37 ساله
پرسش: براي كدام يك از بيماريهاي چشم بايد از عسل استفاده شود و آيا چكاندن يك قطره ليمو ترش تازه در هفته در چشمها مفيد است؟

پاسخ: عسل برای درمان عفونت، تقویت چشم و یا پیشگیری از روند تضعیف استفاده می شود. عسل خیلی خوب در همه بافتها نفوذ می کند از جمله چشم.
ضمناً طبع چشم به اعتدال نزدیک است و بسته به اینکه سردی یا گرمی به آن غلبه کرده باشد از عسل یا آبلیمو استفاده می گردد.