پاسخ پرسش : ریختن آبلیمو در چشم چاپ
آقا، 26 ساله از تهران
پرسش: بعضی می گویند ضعف بینایی با ریختن چند قطره آبلیمو بصورت روزانه در چشم، بهبود می یابد. آیا صحیح است؟

پاسخ: یک روز در میان دو قطره آبلیمو می توانید بریزید. در بینایی می تواند موثر باشد.