پاسخ پرسش : استفاده از شير گاو به جاي شير خشك – رفع استفراغ کودک چاپ
برچسب ها: دم کرده گلپربهشیرین بیان

کودک، 6 ماهه
پرسش: با سلام كودك من تا يك هفته ديگر شش ماه خود را تمام مي كند طي شش ماه به دليل كافي نبودن شير مادرش، پزشكان شير خشك را نيز كنار شير مادرش توصيه نمودند آيا من مي توانم به جاي شير خشك، شير گاو به او بدهم؟
سوال دوم اينكه از بدو تولد تابه حال مدام استفراغ دارد چه كار بكنيم تا استفراغ او قطع شود؟


پاسخ: بله شير گاو هم می توانید به او بدهید، مقداری هم می توانید، داخل آن عسل  بریزید و غذاهای کمکی را نیز شروع کنید.
برای مشکل استفراغ به کودک دم کرده گلپر بدهید.