پاسخ پرسش : مزاج سنی و جبلی کودکان - ایزوله نکردن بچه درتماس با خاک چاپ

آقا، 30 ساله                                     
پرسش: دربخش توصیه های بهداشتی(تدابیراطفال)آمده است:"مزاج سنی کودکان گرم و تراست..." "بچه ها مزاج خاص خود رادارندکه ازعلائم وویژگیهایشان میتوانید متوجه شویدکه مزاج جبلی(ذاتی)و مادرزادی آنهاچیست..."
"ایزوله نکردن بچه درتماس با خاک(و در معرض قرار داد آن ها)."
اولاً:منظورازمزاج سنی کودکان چیست؟
ثانیاً:اگرکودکان مزاج آنهاگرم وتر است پس چگونه آنها مزاج خاص خودرادارند و درCDهای جناب دکترآمده که همه انسانهامزاج دموی دارندواین غلبه مزاج است که متمایزشان میکند.لطفا این تناقض(البته به نظراین حقیر)را توضیح بفرمایید؟


پاسخ : هر کسی که بدنیا می آید بر اساس نطفه ای که از آن به وجود آمده است مزاج جبلی خود را دارند ولی برای هر سنی نیز مزاج سنی تعریف شده است که با تعریف مزاج جبلی متفاوت است. مزاج سنی کودکان گرم و تر (بهاری) است، جوانان گرم و خشک (تابستانی)، پا به سن گذاشته ها سرد و خشک (پاییزی) و پیران سرد و تر (زمستانی) است و منظور اینجانب این بوده است.

ثالثاً:منظور ازایزوله نکردن بچه درتماس با خاک چیست؟باتوجه به اینکه طبق نظرکارشناسان تربیتی آب بازی وخاک بازی ازبازیهای مورد علاقه کودکان است
با سپاس فراوان


پاسخ : منظور این بوده است که اگر در حیاط، باغ یا مهد کودک که مطمئن هستیم حیوانات یا حشرات خطرناکی که بخواهند نیش بزنند یا سموم خطرناک در آن خاک نیست، بچه ها می توانند بازی کنند، اگر هم زمین خوردند و دستشان خاکی شد نیازی به برخورد و نگرانی های بی مورد نیست.