پاسخ پرسش : موهاي بسيار خشك در کودکان - لكه هاي سفيد پشت و صورت و عرق کف دست چاپ

کودک، 3 ساله        
پرسش:1- دختري دارم سه ساله كه موهاي بسيار خشك با اين كه هفته يك بار شستشو مي كنمپاسخ: کلاً در منزل اصلاح تغذیه داشته باشید. موی خشک در بچه سه ساله نشان می دهد که تغذیه خوب و کافی انجام نمی شود. یعنی مواد و ریز مغذیهای لازم بدن به او به اندازه کافی نمی رسد.
از گروه های مختلف غذاهای خوب استفاده کنید، خشکبار خوب بخورید، آب میوه، نان سبوس دار، گوشت و عسل را نیز روزانه به او بدهید و با روغن بنفشه کل بدن و موهایش را چرب کنید.

2- پسري دارم دوازده ساله كه پشت وصورت آن لكه هاي سفيد زده است
وهمچنين در زمان نوشتن كف دست او بسيار عرق ميزند
دارای لكه هاي صورت( كك ومك )وموهاي زائد صورت مثل ريش آقايان مي با شد


پاسخ: ایشان احتمالاً مشکلات کبدی دارد، حجامت کنند و اصلاح تغذیه داشته باشند. برای عرق کف دست هم خیلی مشکل سازی نکنید چرا که عرق کردن خود یک مکانیزم دفعی بدن است.