پاسخ پرسش : بهترین زمان برای ختنه کردن چاپ

کودک، 2 ساله                       

پرسش : اقای دکتر باسلام واحترام میخواستم بدانم بهترین زمان برای ختنه کردن فرزندم که اکنون 2سال و3ماه از تولدش میگذرد کی میباشد واز نظر شما چگونه وبا چه روشی باید انجام پذیرد

 


پاسخ:  ختنه نوزادان پسر نیز از بدو تولد تا یک ماهگی و در صورتیکه میسر نگردید بعد از اتمام شش سالگی توصیه می گردد.