پاسخ پرسش : علت و درمان پلاک مغزی چاپ
برچسب ها: پلاک مغزیعلت و درمان پلاک مغزی

سوال ارائه شده در همایش خانواده بزرگ حامیان سلامت تولید و تغذیه سالم
پرسش: لطفاً در خصوص پلاک مغزی که ویروسی منجر به آن شده و طول درمان و روش آن توضیح بفرمایید؟پاسخ: این یک فرضیه است که یکی از علل ایجاد این پلاکها، می تواند ویروسها باشند ولی قطعاً هم این نیست که ویروس باشد، به نظر ما غلبه سردی و تری به سیستم اعصاب است. خود سیستم اعصاب بدن، سرد و تر است و مستعد غلبه سردی و تری و ایجاد مشکل است و درمانش آن است که سرد و تر نخورند، حمام گرم بروند، بعد از حمام سرشان را با روغن شونیز یا زیتون روغن مالی و گرم کنند.