پاسخ پرسش : غلظت خون و بی حس شدن دست راست بخصوص انگشت شصت چاپ
برچسب ها: فصدحجامتغلظت خونبی حسی انگشت شصت
خانم، 26 ساله
پرسش: مدتی است صبحها به هنگام بیدار شدن از خواب در دستهایم احساس سنگینی میکنم  و چند روزی است که دست راستم بخصوص انگشت شصتم بی حس شده. این بی حسی را در قسمتی از بازو و ساعدم نیز حس میکنم، علت این بی حسی چیست و چه کاری برای خوب شدن آن میتوانم بکنم. درضمن در مراجعه به مطب شما ، و حجامتی که انجام دادم خون بسیار کمی در حد یک قاشق در لیوان جمع شد (با وجود مکشهای زیاد ) که همکارتان گفتند خونم غلیظ است . آیا این بی حسی میتواند مربوط به این موضوع باشد.

پاسخ: بله می تواند این بی حسی از غلظت خون شما باشد. به هر حال علامت مهمی و ممکن بیشتر شود که باید درمان نمایید. فصد دست می تواند کمکتان کند.