پاسخ پرسش : بیماری روانی فحش دادن و بد دهنی در بچه ها چاپ
برچسب ها: بد دهانیبیماری روانی کودکانفحش
پسر بچه، 12ساله از اورميه
پرسش: بیمار از زماني كه مدرسه رفته رفتارهاي نامتعارف و كنترل نشده مثل فحش به بچه ها و معلم و بدتر از همه ريدن در سر كلاس به دفعات ( دو سال ميشود مدرسه نميرود)صورت داده و لازم به ذكر است كه تحريك و تشويق اطرافيان و نزديكان به ادامه اين رفتارها خيلي تاثير داشته چون وقتي رفتاري حمايت شود تكرار ميگردد و اين باعث تقويت و استمرار رفتار غلط و اشتباه ميشود مثل فحشهاي ركيك به ديگران دادن كه باعث خنده چند نفر بيكار و بي اطلاع از تربيت كودكان ميشود و به علت امتناع از تنبيه آن افراد پسر خاله بنده روز به روز كنترل رفتار و گفتار خود را( كه به علت بيماري و سن كم نميتواند كنترلي داشته باشد)از دست داده و بيش از پيش تحت تاثير محيط و اطرافيان قرار گرفته و اخيرا" دكتري پس از تجويز دارويي كه ظاهرا"خاصيت آرامش بخشي دارد و از اسپانيا وارد شده و بنده از طريق يكي از بيمارستانهاي دولتي اورميه آنرا تهيه كرده و از 11/12/87 تا 11/2/88 به مدت سه ماه فرستاده ام و ايشان مصرف كرده اند و ميگويند كه تاثير مثبتي داشته است ( متاسفانه نام دارو يادم نمانده)و ضمنا" دكترش گفته كه پس از مصرف داروي تجويز شده بايد براي گفتار درماني مراجعه كنند  آقاي دكتر روازاده لطفا" با توجه به توضيحات داده بفرمائيد بيماري پسر خاله بنده چيست و درمانش به چه صورت است؟

پاسخ: این یک بیماری روانی است که بچه ها به همه کس فحش می دهند و تنبیه اصلاً فایده ندارد بلکه باید مراجعه نمایید تا درمان ارائه گردد.