پاسخ پرسش : نخوردن نان در دوره مصرف آََش چاپ
برچسب ها: آشنان
خانم، 42 ساله از خمین
پرسش: اخرین بیمار ms روز شنبه 26/2/88 در دستورالعمل فرمودیددر ایام 14 روز نان نخورد ایا درسه وعده آش بخورد در صورتی که ضعف شدید و سردرد داردو گفتند پس از یک ماه مراجعه کنیم اما در دستورالعمل گفته شده روز شانزدهم مراجعه شود ضمنا از نظر روحی و مزاجی و سوزش بدن بهتر شدم

پاسخ: اگر روز شانزدهم بتوانید مراجعه کنید بهتر است ولی اگر نتوانستید بعد از یک ماه مراجعه نمایید. همان گونه که در نسخه نوشته شده عمل نمایید و نان نخورید.