پاسخ پرسش : لرزش دست در سن پایین چاپ
برچسب ها: لرزش دست
آقا، 18 ساله از قم
پرسش: درمان لرزش دست در کمترین زمان ممکن چیست؟

پاسخ: چون سن شما کم است باید معاینه شوید تا علت ریشه یابی و درمان گردد.