پاسخ پرسش : کنترل قطعی بیماری افراد تشنجی و کاهش داروی مصرفی چاپ
آقا، 34 ساله
پرسش: سلام علیکم از سن حدود 20 سالگی دچار تشنج شدم وبا مراجعه به دکتر تا هم اکنون داروی ضد تشنج استفاده میکنم ودر این چند سال(بیش از 10 سال)داروهایم کم نشده در صورتیکه بعضی از افراد طی 5 سال بی نیاز از دارو می شوند جناب آقای دکتر آیا راهی است که بنده از دست این داروها نجات پیدا کنم و هیچ مشکلی مرا تهدید نکند؟ آیا وجود این بیماری و مصرف دارو برای فرزند دار شدن ایجاد مشکل میکند؟باتشکر
پاسخ: با مراجعه به مطب می توانیم درمان ارائه نماییم تا کنترل قطعی بشوید و دارویتان را هم کم کم برایتان کم کنیم. نقداً سرد و تر مطلقاً نخورید و سرد و خشک هم همین طور. بیشتر گرم و خشک میل نمایید. بوی کبریت و گوگرد نیز برایتان مضر می باشد و نباید خستگی و گرسنگی به شما عارض شود و صداهای هولناک و ارتفاعات برایتان خوب نیست. نزدیکی های پشت سر هم نیز نباید داشته باشید.
برای فرزند دار شدن نیز خیلی جای نگرانی نیست.